کد خبر: 13752
تاریخ انتشار: 13:32 - 14 آبان 1393 - 2014 November 05
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان :نمایندگان مجلس هفته آینده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

خبرگزاری میزان :نمایندگان مجلس هفته آینده طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در صحن علنی مورد بحث و بررسی  قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی دارند و در این جلسات قرار است طرح‌ها و لوایح ذیل را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد:

- طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (سلب‌ یک‌فوریت از دوفوریت این طرح درجلسه علنی‌مورخ3/4/1393 به‌تصویب رسید)

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:

- طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/6/1393 به تصویب رسید و تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 7/8/1393 به تصویب رسید)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

- طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (تقاضای‌ تغییردستور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

- لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

- طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی(اعاده ‌شده ‌از مجمع تشخیص مصلحت نظام )

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

- طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1392 به تصویب رسید)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

- لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد:

- طرح حمایت از صنعت برق کشور(دراجرای‌ماده 104 آئین‌نامه‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد:

- طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

- طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

- طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد:

- لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (در اجرای ماده 146 آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد:

- لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

- طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

- طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون عمران درمورد:

- طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد:

- طرح جرم سیاسی(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:

- طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

- طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌دادرسی مدنی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

- طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد:

- طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد:

- طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(در اجرای‌ ماده 104 آئین‌ نامه ‌داخلی‌ با اولویت‌ در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون آموزش،‌تحقیقات و فناوری در مورد:

- طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه ای و مهارتی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)سؤالات ذیل در دستور روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 قرار دارد:

دو فقره سؤال آقایان علی ایران پور نماینده مبارکه و نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر امور اقتصادی و دارایی

سؤالات آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت

سؤال آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت‌ صنعت ‌معدن ‌و تجارت درخصوص‌ واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این‌کالاها(دراجرای ‌ماده214 آیین‌نامه ‌داخلی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌وفناوری در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی (در اجرای ‌ماده 214 آیین‌نامه ‌داخلی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی)انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌ ملی ایمنی زیستی(موضوع ماده3 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-داخلی-فضای مجازی-
سیاست-زندانیان