سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۸:۳۹
حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

حقوق زنان در قوانین ایران: امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۳۴
شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است

طرح شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز امکان‌پذیر است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۱۸
حقوق متهم در قوانین ایران رعایت شده است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

حقوق متهم در قوانین ایران رعایت شده است

قوانین ایران به حقوق متهم توجه شایانی کرده‌ است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
سه‌شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۲۷ - ۱۷:۰۷
امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد

در پرونده‌های کیفری امکان جلب شاهد وجود دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۷:۴۹
حقوق زنان درقوانین ایران: برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود

حقوق زنان درقوانین ایران: برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود

مطابق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص مستثنیات دِین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۷:۲۷
شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟
وکیل آنلاین پاسخ می‌دهد

شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟

شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۵۹
شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟

شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۳۵
چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۷ - ۱۶:۰۳
چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت

چگونه می‌توان به اموال بدهکار دست یافت. کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۰ - ۱۸:۵۸
حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است

حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است

حقوق زنان در قوانین ایران: در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، قانون دادگاه را موظف به شناسایی اموال زوج کرده است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در بخش "حقوق زن درقوانین ایران" به تشریح این موضوع پرداخته‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۱۰ - ۱۸:۳۹
بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است.کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
شنبه ۱۳۹۷ شهريور ۰۳ - ۱۴:۴۵
ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد

ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
پنجشنبه ۱۳۹۷ مرداد ۲۵ - ۱۳:۰۹
فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟

اصطلاحات حقوقی دارای مفاهیم تعریف شده خاص هستند که اطلاع از آنها برای عموم مردم مفید است. وکیل‌آنلاین درباره سه اصطلاح حقوقی متشاکی، متهم و مجرم توضیح داده است.
چهارشنبه ۱۳۹۷ مرداد ۲۴ - ۱۸:۰۲
قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند
حقوق زنان در قوانین ایران

قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد.
يکشنبه ۱۳۹۷ مرداد ۲۱ - ۱۴:۵۴
چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد

چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟

شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
وکیل آنلاین صفحه حقوقی
وکیل آنلاین صفحه حقوقی
tr_cycle
آخرین اخبار گروه
وکیل آنلاین صفحه حقوقی